FastKlean of Unit 56, Communications House, 26 York Street, London, Marylebone, W1U 6PZ

AGREEMENT FASTKLEAN
ДОГОВОР FASTKLEAN

 

 • Subject: Agreement (Договор)

 • I (АЗ)
 • FURTHER AGREE THAT I WILL AT ALL TIMES KEEP CONFIDENTIAL ALL INFORMATION THAT I ACQUIRE WITH REGARDS TO ALL CLIENTS AND THEIR AFFAIRS AND IN PARTICULAR NOT TO INTRODUCE THIRD PARTY TO THE COMPANY CLIENTS I WILL WORK FOR. (СЪМ СЪГЛАСЕН ВИНАГИ ДА ПАЗЯ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО ВЗИМАМ ЗА КЛИЕНТИТЕ СИ В ПЪЛНА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И НАЙ-ВЕЧЕ ДА НЕ ДОПУСКАМ ТРЕТИ ЛИЦА В ДОСЕГ С КЛИЕНТИ НА КОМПАНИЯТА, ЗА КОЯТО РАБОТЯ)

  I AGREE NOT TO UNDERTAKE ANY WORK FOR AND FROM ANY OF THE COMPANY’S FORMER, EXISTING OR FUTURE CLIENTS FOR A FURTHER PERIOD OF 12 MONTHS AFTER TERMINATION OF THIS AGREEMENT WITH FASTKLEAN; NOT TO WORK FOR THIRD PARTIES INTRODUCED BY ANY OF THE COMPANY’S CLIENTS, WITHOUT THE AGENCY. (СЪГЛАСЕН СЪМ ДА НЕ ВЗИМАМ РАБОТА ОТ ПРЕДИШНИ, НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ НА КОМПАНИЯТА ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ТОЗИ ДОГОВОР С ФАСТКЛИЙН И ДА НЕ РАБОТЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА КОМПАНИЯТА БЕЗ ЗНАНИЕТО НА КОМПАНИЯТА)

  You must not post any pictures or video of clients’ premises on any type of social media websites without the Company’s permission. (Не трябва да публикувате снимки или видеа на домовете на клиентите в която и да било социална платформа без съгласието на фирмата,)

  If you do not comply with this request, you will be dismissed and asked to leave the Company. (Ако не сте съгласни с тези правила, ще бъдете освободени и призвани да напуснете компанията.)

  I hereby confirm my understanding and acceptance of this agreement. (Потвърждавам, че разбирам и съм съгласен с условията в този договор.)

  I hereby confirm that the information and documents provided by me are accurate, complete and true to the best of my knowledge. I also confirm that the copies of documents provided are true copies of the originals. (Свидетелствам, че данните и документите, които предоставям, са точни, пълни и верни. Свидетелствам, че копията на документите са верни с оригинала.)

 • BY TYPING MY SIGNATURE AND SENDING IT VIA THE INTERNET, I ACKNOWLEDGE THAT I HAVE READ AND UNDERSTAND ALL INFORMATION REQUESTED; THAT I INTEND IB-UK TO RELY UPON IT; THAT I INTEND TO BE BOUND THEREBY; AND THAT I UNDERSTAND AND AGREE THAT MY ELECTRONIC SIGNATURE IS THE EQUIVALENT OF A MANUAL WRITTEN SIGNATURE. (С ПОДПИСА СИ И ПРАЩАНЕТО МУ В ОНЛАЙН ФОРМАТ ОБЯВЯВАМ, ЧЕ СЪМ ПРОЧЕЛ И РАЗБИРАМ ЦЯЛАТА НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯМ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ IB-UK; ЧЕ С ТОВА СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ, И ЧЕ РАЗБИРАМ И СЪМ СЪГЛАСЕН ЕЛЕКТРОННИЯТ МИ ПОДПИС ДА ИМА СИЛАТА НА ПИСМЕН ПОДПИС.)
 • For a minimum of six months with one month notice of termination. The contract is in force until terminated by the employee or company. (За минимум шест месеца с един месец предизвестие за прекратяване. Договорът е в сила, докато не се прекрати от страна на служителя или компанията.)
 • I agree that the Company can use my details to contact me during my contract with the company and for future marketing.
  Full details of our Privacy Policy you can find on our website, as well as information on how to contact us regarding any issues with your personal data.

  Съгласен съм Компанията да използва моята контактна информация, за да се свързва с мен, докато работя за нея, както и за бъдещи маркетингови цели.
  На сайта ни може да откриете пълна информация относно нашата политика на поверителност и как да се свържете с нас, в случай на проблем с Вашите лични данни

Pin It on Pinterest

Shares
Share This